• Filmy o szkole

    • Film przygotowany przez Chór i SU V LO z okazji pożegnania klas maturalnych
     30 kwiecień 2021

      

     filmy promocyjne V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Filmy zrealizowane z okazji dnia otwartego szkoły,
     który odbył się 29 kwietnia 2021 roku.

      

     Film przygotowany przez SU V LO z okazji pożegnania klas maturalnych 2019\2020

      

     Film powstał na potrzeby dnia otwartego V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

      

      

     film promocyjny V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Film zrealizowany z okazji dnia otwartego szkoły, który odbył się 25 kwietnia 2014 roku.