• Chmurowe Warsztaty Weekendowe 10-11 kwietnia 2021 r.

    • Chmurowe Warsztaty Weekendowe 10-11 kwietnia 2021 r.

     Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w kwietniu br. wiosenne weekendowe warsztaty online dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych uczniów.

     Warsztaty weekendowe dla naszej szkoły odbędą się  10-11 kwietnia 2021 r. Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.

     INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

     1)    Obszary tematyczne wiosennych weekendowych warsztatów online prowadzonych przez uczelnie w terminie 10-11 kwietnia 2021 r.:

     a)      Chemia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
     b)       Język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
     c)       Język angielski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
     d)
           Język niemiecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
     e)
           Język francuski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
     f)
            Biologia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
     g)
           Fizyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
     h)
           Chemia – Politechnika Krakowska w Krakowie
     i)
             Informatyka – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
     j)
             Matematyka z elementami rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

      2) Rekrutacja:

     W związku z przystąpieniem do projektu nowych szkół, uprzejmie prosimy o rekrutowanie na warsztaty tylko uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

     Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar warsztatów, który go interesuje. Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

     W rekrutacji na warsztaty online nie będą obowiązywać limity uczniów w danej szkole, ale limity ogólne na warsztaty.

     Osoby zainteresowane warsztatami proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

     Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia!!!

     TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA:  16 marca 2021 r. o godzinie 7:30

     Proszę pamiętać, że decydować będzie kolejność zgłoszeń nadsyłanych ze szkół.

     Dokumnety do pobrania i wypełnienienia dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie,
     Regulamin_rekrutacji_02.2021_warsztaty_online.doc
     Oswiadczenie__deklaracja__zakres_danych__zgoda_na_wizerunek.docx