• Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

    • Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy
     w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online.

     Z bezpłatnej  pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się  w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła
     w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.

     Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych
     w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku
     z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa  (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19.

     Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

      

     ZAPISY:

     • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
     • telefonicznie pod numerem 572-882-200

      

     Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

     • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
     • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
     • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
     • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

      

     CPPP_A3.pdf