• Wsparcie dla prof. Dariusza Pasieki

     • Minął kolejny rok walki naszego drogiego kolegi, wspaniałego nauczyciela, ukochanego Taty znanego Wam jako Prof. DarPas  chorego na SLA.
      Dodatkowy rok  darowany profesorowi i rodzinie w dużej mierze za Waszą sprawą - osób wspierających  i towarzyszących.

      Ponownie zwracamy się z prośbą w imieniu rodziny o 𝟏,𝟓% 𝐝𝐥𝐚 𝐓𝐚𝐭𝐲. Zgodnie z tradycją, łączymy zbiórkę z literacką akcją „𝗠𝗼́𝗷 𝗸𝗮𝗻𝗼𝗻 𝗣𝗨𝗠!”. #MojKanonPUM!

      Dziękujemy za wsparcie!

      Dane do 𝟏,𝟓% 𝐝𝐥𝐚 𝐓𝐚𝐭𝐲 pozostają te same:

      numer KRS: 0000270809

      w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy wpisać: Pasieka, 14149

     • 3 złote medale dla Zosi Zapolskiej

     •  16-17 marca w Pionkach odbyły się Mistrzostwa Polski w Tang Soo Do.
      Zosia Zapolska z klasy 2F zdobyła trzy złote medale i tytuł najlepszej juniorki tych zawodów.

      Wielkie GRATULACJE !

      Zdjęcia wykonała mama Zosi - Anna Zapolska

     • Złoto i brąz w zawodach  Open Kariboe Cup

     • W dniach 07-12 marca Zofia Zapolska uczennica klasy 2F
      uczestniczyła w zawodach  Open Kariboe Cup odbywających się w Belgii - Harelbeke.
      Zosia wywalczyła w nich dwa medale:
      złoty za walki w formule light-contact i brązowy za układy formalne.

       Gratulujemy!

      Autorka zdjęć: Anna Zapolska

     • Projekt społeczny - "Poszerzaj horyzonty"

     • Uczniowie V LO z klas trzecich realizują projekt społeczny o nazwie "Poszerzaj horyzonty", który prowadzą w oparciu o Olimpiadę Zwolnieni z Teorii.

      Celem projektu jest propagowanie nauki i zachęcenie odbiorców do zainteresowania się jej pięknem poprzez przedstawianie ciekawych faktów naukowych z różnych dziedzin.

      Przedstawiane treści bardzo się od siebie różnią, niektóre są przystępne do zrozumienia dla każdego (na przykład fakty historyczne), inne dotyczą szeroko pojętego zdrowia (np.  materiał na temat HIV czy sepsy), a także posty dotyczące zagadnień fizycznych, matematycznych oraz algorytmicznych. Uczniowie nawiązali współpracę z ekspertami w nauce, którzy stanowią dla nich wsparcie merytoryczne oraz z którymi przeprowadzają wywiady. Jako, że większość z Uczniów startuje w olimpiadach, mają również materiały pomagające rozeznać się osobom początkującym w dostępnych olimpiadach oraz polecają jak można się do nich przygotować.

      Jeśli więc jesteś zainteresowany nauką, a wierzę, że jeśli przeglądasz stronę VLO to istotnie jesteś ;), to polecam zapoznać się z  projektem do którego linki znajdują się  poniżej:

      Facebook: www.facebook

      YouTube: @Poszerzajhoryzonty

      TikTok: https://www.tiktok.com/@poszerzaj.horyzonty

      Instagram:nstagram.com/poszerzaj.horyzonty2024

      Członkowie projektu: Paweł Włoch – lider, Jakub Stachniak, Nina Kracik, Kinga Lenik, Szczepan Wejman, Wojciech Klimek, Wiktoria Koszut, Miłosz Bobka

     • Nowe pompony

     •  Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców naszej szkoły za sfinansowanie wspaniałych nowych, złotych pomponów !

      Opiekunka i trenerka - prof. Joanna Ciepielowska-Błasiak wraz z  grupą Cheerleaderek  V LO

     • Stypendium Queen Hedvig Scholarship - nabór wniosków -

     • Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich do składania wniosków o stypendium "Queen Hedvig Scholarship", w ramach projektu Queen Hedvig Scholarship 2024 — Dolina Krzemowa, którego V LO jest uczestnikiem.

      Queen Hedvig Scholarship jest unikatowym, międzynarodowym programem stypendialnym skierowanym do wyróżniających się zarówno edukacyjnie, jak i społecznie, uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskich szkół ponadpodstawowych z Litwy i Łotwy

      Celem Queen Hedvig Scholarship jest przyznanie stypendiów w formie tygodniowego wyjazdu do Doliny Krzemowej w USA. Podczas wyjazdu w dniach 21-29.09.2024 stypendyści będą mieli okazję odwiedzić Uniwersytety: Stanford University i UC Berkeley, SRI International, oraz prestiżowe korporacje amerykańskie np. Meta, a także odwiedzić takie miasta jak San Francisco, Oakland czy Cupertino.

      Uczniowie zainteresowanych uzyskaniem stypendium proszeni są, aby do 10 kwietnia 2024 roku złożyć w sekretariacie głównym V LO:

      1. wypełniony wniosek, którego wzór znajduje się tutaj: https://drive.google.com/file/d/16YxlyIlBK9SbByPqk2RsHvsOwU7DtKnm/view?usp=sharing

      razem załącznikami, którymi są:

      1. list motywacyjny, sporządzony w językach polskim albo angielskim, w którym uczeń przedstawi m.in. motywacje do udziału w Programie oraz możliwy wpływ Programu na realizację jego planów naukowych i zawodowych, przedstawi swoją aktywność w życiu społecznym lub szkolnym oraz wybitne osiągnięcia w nauce;
      2. esej, sporządzony w języku angielskim, na temat osoby, która ucznia inspiruje, wzoru naukowego, bohatera itp., przy czym esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu osiemdziesięciu czterech) wyrazów.

      Wszystkie szczegóły, procedury i wymagane dokumenty są opisane w Regulaminie Przyznawania Stypendiów, który można pobrać ze strony:

      https://www.queenhedvigscholarship.eu/program-stypendialny#regulamin

      Osoby zainteresowane konkursem proszę, aby zapoznały się z nim. Więcej na temat Queen Hedvig Scholarship można przeczytać na stronie https://www.queenhedvigscholarship.eu/

      Koordynator szkolny
      Programu Stypendialnego Queen Hedvig Scholarship
      Paweł Koszałka
      pkoszalka@v-lo.krakow.pl

     • Ogólnopolski Ranking Liceów - WaszaEdukacja.pl

     • Miło jest nam donieść, że nasza Szkoła
      zajęła I miejsce
      w Ogólnopolskim Rankingu liceów 2023 roku,
      który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl

      W rankingu wzięło udział wzięło udział 1869 liceów publicznych oraz niepublicznych, spełniając tym samym wymogi regulaminu.

      Przy tworzeniu rankingu liceów, uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście. Na liście znalazły się wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

      Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników.

      Warto zwrócić uwagę, że każde liceum jest indywidualnym ośrodkiem edukacyjnym, z własnymi mocnymi i słabymi stronami. Ranking ma charakter porównawczy i może być pomocnym narzędziem dla uczniów i ich rodziców przy wyborze szkoły średniej. Jednak nie powinien być jedynym kryterium wyboru liceum. Ważne są również profile szkół, oferta edukacyjna, kadra nauczycielska oraz opinie innych uczniów i rodziców.

      W odnośniku przedstawiamy wyniki rankingu liceów: Ranking - Wasza Edukacja

      Zdjęcie pochodzi z portalu waszaedukacja.pl

     • Egzamin DSD 2024

     • 29.02. był wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że zdarza się raz na cztery lata.

      Tego dnia otrzymaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu DSD.
      Po czterech latach ciężkiej pracy możemy z radością zakomunikować, że wszyscy, 28 osób z grup pani prof. Iwony Jankowskiej-Rabiegi i pana prof. Pawła Pabiana, pięknie egzamin zdali.
      Wyniki części ustnej były wprawdzie znane od grudnia, ale na część pisemną trzeba było poczekać, aż zostanie sprawdzona w ZfA w Kolonii. Egzamin ten uczy także cierpliwości jak widać.

      Gratulujemy wszystkim z całego serca!

     • Rekolekcje

     • Zapraszamy na rekolekcje dla V LO

      Sroda - 6 marca o godz. 14:00
      Czwartek - 7 marca o godz. 14:00
      Piątek 8 marca o godz. 14:00 w Kolegiacie św Anny

      Głosił będzie  ks dr hab. Wojciech Węgrzyniak a to oznacza, że będzie dużo dobrego Słowa.
      Ks Jacek, s. Aurelia i s. Ewa

     • Wyróżnienie dla nauczycieli V LO

     • 21 lutego w Centralnym Domu Technologii w Warszawie dwoje nauczycieli Piątego Zakładu, profesorowie: Beata Chodacka i Paweł Koszałka zostali uhonorowani wyborem do „Listy 100” za 2023 rok.

      Jest to grono stu osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2023 roku. Pani profesor Beata Chodacka znalazła się na tzw. „Honorowej liście 100” jako, że w przeszłości była już 3-krotnie wybierana do tego zestawienia.

      Członków „Listy 100” wybiera Kapituła wyróżnienia, a znalezienie się wśród laureatów jest potwierdzeniem wkładu w rozwój oraz upowszechnianie „umiejętności dla przyszłości”, które są hasłem przewodnim  Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas konferencji pt. „Umiejętności Cyfrowe 2024”, której gościem był m.in. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

      Całą „Listę 100” za 2023 rok oraz „Honorową Listę 100” można zobaczyć tutaj:

      https://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/laureaci-listy-100-2023/

      https://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/honorowa-lista-100/

      Gratulacje !

     • Wyniki OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

     • Wyniki OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

      1.Gaberiela Spyrka - 43 pkt.

      2.Michał Styrna - 42 pkt.

      3.Natalia Moskwa - 41 pkt.

      4.Agnieszka Kowalska - 40 pkt.

      5.Gabriela Wilk -40 pkt.

      KO OWOP w Krakowie

      Gratulacje !