• "Geniallne Miejsca" i "GEEK"

     • W Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursów "Geniallne Miejsca" i "GEEK".

      W tym roku praca uczennic Klary Bogdał i Natali Gach z klasy 2B została nagrodzona II miejscem w Polsce. Opiekunem pracy była Beata Chodacka

      Gratulacje !

      Link do parcy: KLIKNIJ TUTAJ!  

     • Finał XVIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki

     • W dniach 20 -21 kwietnia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku odbył się finał XVIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki.

      Osiągnięcia konkursowe:
      Michał Mielnicki, 4G - I miejsce w kategorii praca naukowa.
      Tytuł pracy: 
      Wpływ ciągłej wymiany dielektryka na pojemność kondensatora.

      Jedną z nagród jest staż w instytucie fizyki PAN w Warszawie.
      Magdalena Listek, 2G - II miejsce w kategorii esej naukowy.
      Tytuł eseju: 
      Laboratorium o rozsuwanych ścianach.

      Więcej informacji na stronie:

      http://fizycznesciezki.pl

    • BO Małopolska: Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły!
     • BO Małopolska: Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły!

     • Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł.

      Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań –   158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim.

      - Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialna za budżet obywatelski.

       

      Nie jeden, a dwa głosy

      Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 16 czerwca (głosy papierowe oddawane stacjonarnie i korespondencyjne). Nieco dłużej, bo do 18 czerwca, będzie można zagłosować przez Internet. Typ głosowania i przypisane im daty są kluczowe – wszystkie głosy, które zostaną oddane przed lub po wskazanych terminach, będą nieważne. Jeśli więc będziesz chciał wypełnić papierową kartę do głosowania w sobotę, 17 czerwca, to nie będziesz mógł już oddać ważnego głosu w tym trybie (stacjonarne urny i korespondencyjne głosowanie będzie możliwe tylko do 16 czerwca, do godz. 16.00). Wtedy jedyną szansą będzie zagłosowanie przez Internet.

      W związku z ostatnimi zmianami w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, w tej edycji mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać aż 2 głosy. Jeden głos na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, drugi głos na zadanie regionalne. Na zadanie regionalne możne zagłosować tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Południowa, głosują tylko mieszkańcy m. Nowy Sącz i powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Pełen wykaz regionów możesz znaleźć w Regulaminie BO WM.  W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

      Mieszkaniec ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec  odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie  sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne -  wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony.

       

      Jak zagłosować?

      Tak, jak we wcześniejszych edycjach, będzie to można zrobić na 3 różne sposoby: przez Internet, stacjonarnie lub korespondencyjnie. Głosy papierowe wrzucamy do urn zlokalizowanych stacjonarnie w całej Małopolsce https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/glosowanie lub wysyłamy pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów:

      • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;
      • Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ) lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

      Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie.

      Co ważne, w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

      Postaw na e-głos!

      Najszybciej i najwygodniej będzie można zagłosować przez Internet – na specjalnie przygotowanej do tego zakładce na stronie bo.malopolska.pl.

      - Co roku zachęcamy, żeby głosować na stronie internetowej – przygotowany formularz sprawdzi za nas czy nie zrobiliśmy jakiegoś błędu albo nie zapomnieliśmy uzupełnić wymaganego pola, potwierdzić oświadczeń, a także czy na pewno głosujemy na zadania z naszego regionu zamieszkania. To ważne, bo co roku spora część głosów oddawana w papierze jest nieważna właśnie z powodu takich niedopatrzeń, a wychwycić to możemy dopiero przy liczeniu głosów, kiedy jest już za późno – podkreśla Iwona Gibas z ZWM.

      Warto dodać, że w tym roku dopuszczone jest głosowanie hybrydowe, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Przykładowo – jeśli mieszkaniec na zadanie regionalne zagłosuje na karcie papierowej, którą wrzuci do urny, ale nie wskaże wtedy zadania ogólnowojewódzkiego, to może to zrobić później przez Internet (oddając tylko 1 brakujący głos).

      Kiedy poznamy zwycięzców?

      Rozstrzygnięcie 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano na jesień – wyniki poznamy do końca września 2023 r. Zadania, które wygrają głosowanie, będą mogły być realizowane już od początku 2024 r.

      Przypomnijmy, nabór zadań do 6. Edycji BO WM odbył się we wrześniu 2022 r. Wtedy to Małopolanie zgłosili 234 zadania – 230 z nich pozytywnie przeszło weryfikację wstępną i zostało przekazanych do oceny departamentów. Finalnie o głosy walczy teraz 198 z nich.

      - Teraz wszystko w rękach Małopolan – to oni zdecydują, które zadania są najlepsze. Głosować może każdy, kto mieszka w naszym województwie i ma skończone 16 lat. Nie wymagamy meldunku. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego województwa, aby wzięli rozwój Małopolski w swoje ręce! – mówi marszałek Witold Kozłowski.

      Masz pytania?

      W przypadku pytań do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mailowy: bo@umwm.malopolska.pl. Elementy graficzne kampanii promującej głosowanie, a także szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: bo.malopolska.pl. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku https://www.facebook.com/bo.malopolska – gdzie na bieżąco są wrzucane najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.

     • Obchody Jubileuszu 100-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego

     • Bruno Rosenbeiger z klasy 2 A oraz jego opiekun dr Stanisław Garlicki zostali zaproszeni przez Pana prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego do Belwederu w Warszawie na uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego.

      Bruno wraz z 11 uczniami z całej Polski został wyróżniony ze względu na ocenę celującą z pracy napisanej w I części finału Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Uroczystość oprócz części oficjalnej uatrakcyjniło zwiedzanie wnętrz Belwederu i Łazienek Królewskich.  

     • Osiągnięcia naszych uczniów - Fizyka górą !

     • Olimpiada Fizyczna

      Zawody finałowe (III etap) 72. Olimpiady Fizycznej odbyły się w Warszawie w dniach 15-18 kwietnia 2023 r. Do finału zakwalifikowało się 78 uczniów z całej Polski, w tym 11 uczniów V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Byliśmy więc szkołą najliczniej reprezentowaną. Czterech uczniów V LO zdobyło tytuł laureata Olimpiady (również najwięcej wśród wszystkich laureatów).

      Laureaci:
      Michał Lipiec (3G)
      Jan Malawski (3D)

      Stanisław Sawicki (4G)
      Maksymilian Wdowiarz-Bilski (4E)

      Pozostali reprezentanci V LO uzyskali tytuły finalistów 72. OF:
      Piotr Borodako
      Hubert Działo
      Piotr Jędrzejczyk
      Maja Kokot
      Michał Mielnicki
      Tymoteusz Prostak
      Franciszek Ślusarczyk
      Maciej Ziobro

      Serdeczne Graulacje !

      Turniej Młodych Fizyków

      Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków (International Young Physicists’ Tournament - IYPT).

      Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadanych problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej (I etap), a następnie w formie referatów i dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami (półfinały w języku polskim, finał w języku angielskim). W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny uczniowskie pod merytoryczną opieką nauczyciela. Strona internetowa turnieju: http://tmf.org.pl

      Bazyliszek" reprezentująca V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w składzie:

      Natalia Gajewska (kapitan),
      Hubert Działo,
      Tymoteusz Prostak,
      Hanna Rybicka (wszyscy klasa 3G),
      Paweł Włoch (klasa 2E)

      pod merytoryczną opieką dr. Witolda Zawadzkiego zajęła 2. miejsce w półfinałowych zawodach Turnieju Młodych Fizyków, które odbyły się w sobotę 11 marca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

      Drużyna zakwalifikowała się do zawodów finałowych, które odbyły się 22 kwietnia w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, gdzie zdobyła 4 miejsce.
      Opiekunem drużyny podczas finałów był prof. Jacek Skoczylas.

      Gratulacje!

     • Sukcesy uczniów V LO w 52 Olimpiadzie Biologicznej 2022/2023

     • W dniach 21–23 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się zakończenie tegorocznej 52 Olimpiady Biologicznej. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 3 uczniów V LO.

      Tytuł laureata uzyskała Alicja Downar (3f) opiekun mgr Elżbieta Opozda - Zuchmańska.

      Finalistami Olimpiady Biologicznej zostali pozostali uczestnicy:

      Seweryn Stempak (4f) opiekun mgr Elżbieta Opozda - Zuchmańska

      Jan Cichoń (3h) opiekun dr Agata Stokłosa – Wojtaś

      Gratulacje !

    • V LO w Krakowie najlepszym liceum w Polsce. TOP 15 wg nowego rankingu portalu WaszaEdukacja.pl
     • V LO w Krakowie najlepszym liceum w Polsce. TOP 15 wg nowego rankingu portalu WaszaEdukacja.pl

     • ​​​​​Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego
      jest najlepszym ogólniakiem w Polsce.

      Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl

      Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

      Więcej piszą o nas na: Waszaedukacja.pl
                                           krknews.pl
                                           gazetakrakowska.pl
                                           krakow.naszemiasto.pl

      Metodologia Rankingu

      autora zdjęcia fot. Imperoimages.com

     • Sukcesy uczniów V LO w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

     • W dniach 15-16 kwietnia na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się zakończenie tegorocznej XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 15 uczniów V LO, z pośród których Wojciech Szot (4E) i Piotr Dryja (4A) zdobyli tytuły laureatów. Ponadto, Wojciech Szot znalazł się w reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej, która w tym roku odbędzie się mieście Bansko w Bułgarii. Pozostali reprezentanci V LO uzyskali tytuły finalistów OLM:

      • Anna Starczowska (4C)
      • Jan Krzanowski (3D)
      • Jakub Zając (4D)
      • Łukasz Trzos (4G)
      • Ksawery Radziwiłowicz (4D)
      • Jakub Gawron (3D)
      • Tymoteusz Jędrzejewski (2E)
      • Tomasz Kulis (4E)
      • Kacper Laba (2E)
      • Adam Sobieraj (2E)
      • Krzysztof Kosiorowski (4E)
      • Maksymilian Wdowiarz-Bilski (4E)
      • Krzysztof Salata (4E)

      Nagrodę specjalną im. Milo Mazurkiewicz za najlepsze rozwiązanie jednego z zadań otrzymał Maksymilian Wdowiarz-Bilski (4E) za zadanie nr 1. Opiekunem olimpijczyków był prof. Paweł Koszałka.

      Autor fotografii: dr Wojciech Strokowski (ILO Kraków)

     • Międzynarodowy Puchar Polski w Aerobiku Sportowym

     • 22 kwietnia Weronika Woźniak uczennica  klasy 3C, zdobyła 2 medale: złoty i brązowy, podczas Międzynarodowego Pucharu Polski w Aerobiku Sportowym.

      Weronika startowała w kategorii youth w konkurencji solistek.

      Uczennica trenuje w krakowskim klubie Balance Sport pod okiem zespołu trenerskiego Doroty Dudek,  Joanny Ciepielowskiej-Błasiak i Grzegorza Błasiaka.

      Gratulacje

     • Finał konkursu "Czy znasz Kraków?"

     • 24 kwietnia odbył się finał konkursu "Czy znasz Kraków?".

      W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Mateusz Czechowski z 3 C, a w klasyfikacji drużynowej I miejsce na podium zdobyła drużyna w składzie: Mateusz Czechowski, Julia Kramarczuk i Antonina Osińska (wszyscy z 3 C).
      Opiekunem wymienionych osób był prof. Stanisław Garlicki.

      Tuż za zwycięską drużyną drugie miejsce zajęła drużyna z klasy 1B w składzie: Karol Krasny, Mieszko Kubala i Antoni Wyrwiński. 
      Opiekunem wymienionych osób był prof. Rafał Kobylec

      Gratulujemy !

     • Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

     • W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

      Jej laureatami i zdobywcami drugiego miejsca zostali: Anna Rachwał z 4f i Jan Strach z 3g.

      Autor zdjęcia. Siostra Aurelia Stańczyk

     • Finał LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

     • W dniach 20 - 22 kwietnia  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w finale LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

      Gratulujemy Klarze Dej (IVA) tytułu laureatki, Dobrochnie Kołoczek (IA), Alicji Murzańskiej (II A) i Jakubowi Glądysowi (III A) tytułów finalisty.

     • Finał XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej

     • Sukces uczniów V LO w finale XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej.

      22 kwietnia w Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Akademii Nauk odbył się finał XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Nasi uczniowie godnie reprezentowali V LO w tegorocznej Olimpiadzie.

      Wyniki etapu centralnego XXXV Olimpiady Filozoficznej są następujące:
      Julian Waligórski 1A - laureat II miejsca,
      Maciej Surówka 3G - laureat V miejsca,
      Antonina Szuba 1A - laureatka,
      Zuzanna Waśniowska 2H - laureatka,
      Emilia Janowska 2F - laureatka,
      Maciej Golec 4F - finalista,
      Anna Kus 2H - finalistka,
      Bruno Rosenbeiger 2A - finalista,
      Maja Tetela 2A - finalistka.

      Gratulacje !

     • 12. Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (EGMO)

     • W dniach 13-19 kwietnia 2023 r. w Portorož w Słowenii odbyła się 12. Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (EGMO). Polskę reprezentowały:

      • Helena Arendacz

      • Mariam Baghdasaryan

      • Daniela Spurtacz

      • Agata Stępińska

      Miło nam poinformować, że Mariam Baghdasaryan z klasy 4e (nauczyciel: prof. Jacek Dymel) zdobyła medal brązowy! Gratulujemy!

      W tegorocznych zmaganiach brały udział uczennice z 56 krajów z całego. Polska reprezentacja spisała się znakomicie.

      Nasze zawodniczki zdobyły: jeden złoty medal (Daniela Spurtacz — 38 pkt), jeden srebrny medal (Helena Arendacz — 37 pkt) oraz dwa medale brązowe (Mariam Baghdasaryan — 19 pkt, Agata Stępińska — 19 pkt). Pozwoliło to uplasować się reprezentacji Polski na 10. miejscu w konkurencji drużynowej.

      Na zdjęciu: Mariam Baghdasaryan (druga od lewej).

     • Ogólnopolski konkurs „GEEK” – Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe

     • W tym roku już po raz trzeci prace naszych uczniów zdobyły nagrody w ogólnopolskim konkursie „GEEK” – Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe oraz po raz kolejny w konkursie „Geniallne Miejsca”.


      W Konkursie Geniallne Miejsca praca Uczennic Klary Bogdał oraz Natalii Gach z klasy 2B została nagrodzona I miejscem w województwie małopolskim.
      Autorki wraz z opiekunem, Panią Beatą Chodacką otrzymały „Złoty Bilet” na finał w Warszawie.

      Zofia Palonek, Michał Skrzyński, Paulina Zimny i Natalia Tynor z klasy 2B przygotowali pracę, która znalazła się na mapie. Praca uczniów z 2C Marcina Mendyki, Maji Habrat, Miłosza Miszczyka, Zuzanny Kołoś również została umieszczona na mapie.

      Tu można zobaczyć prace: https://wakelet.com/wake/ZuhfxC544hLsS4hfeavSs

      W Konkursie GEEK I miejsce w Małopolsce kategorii Koncepcja gry otrzymała praca uczniów z klasy 2C Antoniny Dziadur, Victorii Dziechciowskiej, Heleny Baran i Huberta Cieplaka.

      II miejscem nagrodzono pracę Ani Jamróz i Łukasza Krawczyka z klasy 2B, a na III znalazła się praca uczniów Joanny Nocuń, Martyny Mazur, Jacka Piątka i Bartosza Żmiji z klasy 2F

      Prace można obejrzeć tutaj: https://wakelet.com/wake/4KT0aoaV5m5cQIULbGVq4

      Serdeczne gratulacje !

       

     • Sukces w Halowych Mistrzostwach Wojewódzkich w tenisie ziemnym

     • W dniach 25 -26 marca br. odbyły się w Krakowie Halowe  Mistrzostwa Województwa Małopolskiego U18  w tenisie ziemnym, organizowane przez UKS Tenis24 Kraków.

      Mikołaj Czubak - uczeń klasy 2G zajął  I Miejsce  w grze singlowej w kategorii Juniorów do lat 18tu.

      Więcej o turnieju - TUTAJ

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

     • Lekcja edukująca - do późnej starości

     • Co prawda edycja 2022/2023 Olimpiady Zwolnieni z Teorii dobiegła końca, ale uczniowie w ramach projektu MOST – Łączymy Pokolenia nadal działają.

      We wtorek 21 marca razem z przedstawicielkami projektu Seniorpedia.pl przeprowadzili lekcję edukującą - do późnej starości.

      Uczniowie klasy 1A, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, mieli okazję posłuchać ciekawego wykładu i zapoznać się z działaniem symulatora starości.